Conclusies trekken > Regressielijnen
12345Regressielijnen

Testen

Opgave T1

Bekijk de puntenwolk BMI-Vetpercentage. Daarin zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek onder jongeren. BMI is een getal dat samenhangt met lengte en gewicht, vetpercentage is het percentage van het lichaamsgewicht dat bestaat uit vet.

a

Is er een statistische samenhang? Geef een schatting van de correlatiecoëfficiënt.

b

Is er een oorzakelijk verband?

c

Bij deze puntenwolk kun je een trendlijn tekenen die door en gaat. Welke formule hoort bij deze trendlijn?

d

Voorspel met behulp van de gevonden trendlijn het vetpercentage van iemand met een BMI van .

Opgave T2

Van een tiental personen worden reactietijden gemeten.
Iemand onderzoekt of de reactietijd op een geluidssignaal afhangt van de reactietijd op een lichtsignaal. Beide reactietijden zijn in milliseconden.

a

Teken een bijpassend spreidingsdiagram en bepaal de correlatiecoëfficiënt.

b

Kun je met een betrouwbaarheid van % vaststellen dat er inderdaad een positieve correlatie bestaat?

c

Iemand reageert op een geluidssignaal na ms.
Hoe snel zal zij op een lichtsignaal reageren?

verder | terug