Grafieken > Verloop van een grafiek
1234567Verloop van een grafiek

Toepassen

Jarenlang is bijgehouden hoe lang mensen zijn op jonge leeftijd. Daar zijn al lang geleden groeikaarten van gemaakt. Er zijn groeikaarten voor jongens en voor meisjes afzonderlijk:

Onder andere de schoolarts volgt op de basisschool de groei van een kind.

Als je die groeikaarten bekijkt, zie je op het onderste gedeelte verschillende lijnen voor de groei van de lengte in de loop van de leeftijd.

De lijn waar P50 bij staat, laat zien hoe gemiddeld de groei van de lengte verloopt.

Opgave 12

Bekijk in Toepassen de groeikaarten voor jongens/mannen en voor meisjes/vrouwen.
Je ziet er grafieken op die de lengte afhankelijk van de leeftijd weergeven.

a

Welke grootheid staat er op de horizontale as?

b

Welke grootheid staat er op de verticale as?

c

Op welke leeftijd groeien jongens gemiddeld het snelst? En meisjes?

d

Hoe zie je dat aan de grafiek?

e

Waarom staan er meerdere lengtegrafieken op de groeikaart voorgedrukt, denk je?

f

Hoe zie je aan de grafieken dat de jongens op zekere leeftijd een maximale lengte bereiken? Op welke leeftijd is dat ongeveer?

Opgave 13

Joop vraagt zich af: "Zijn de mensen nu langer dan vroeger?" Hij heeft op internet deze grafiek gevonden over de gemiddelde lengte van mannen en vrouwen van de laatste jaren.

a

Welke grootheden staan er bij de assen?

b

Wat kun je zeggen over de gemiddelde lengte van mensen, de laatste tijd? Is er verschil tussen mannen en en vrouwen?

verder | terug