Grafieken > Verloop van een grafiek
1234567Verloop van een grafiek

Voorbeeld 1

Bekijk de grafiek.

De stortbak van een toilet loopt langzaam vol. De hoogte van het waterpeil neemt toe, de grafiek stijgt in het begin. De stortbak is vol. De hoogte van het waterpeil verandert niet, de grafiek loopt constant. Er wordt doorgetrokken: de stortbak loopt weer snel leeg. De hoogte van het waterpeil neemt af, de grafiek daalt snel. Je noemt deze grafiek ook wel een "vulgrafiek" .

Opgave 4

Bekijk de grafiek uit Voorbeeld 1.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer?

b

Wat betekent het als de grafiek constant loopt?

c

Kost het meer tijd om de stortbak te vullen of om hem leeg te laten lopen?

d

Na het doorspoelen gaat er een hele tijd niemand naar dit toilet. Als je een grafiek tekent vanaf het einde van deze grafiek totdat de volgende persoon doorgespoeld heeft, wat is er dan anders?

Opgave 5

In de grafiek zie je het verloop van de waterhoogte in een regenton gedurende een dag. De grafiek staat ook op het werkblad.

a

Wat staat er op de horizontale as? En wat staat er op de verticale as?

b

Zet bij elk deel van de grafiek een s (stijgend), een d (dalend) of een c (constant).

c

Hoe kun je aan de grafiek zien dat het deze dag waarschijnlijk geregend heeft?

d

Wat betekent het als de grafiek constant (horizontaal) loopt?

e

Hoeveel keer is er water uit de regenton gehaald? En hoe zie je dat aan de grafiek?

verder | terug