Grafieken > Verloop van een grafiek
1234567Verloop van een grafiek

Voorbeeld 2

Hier zie je grafieken van het verloop van het percentage grieppatiënten in Portugal, Nederland en België in de winter van 2008 - 2009.

Welk van deze drie landen heeft als eerste een golf van grieppatiënten?

> antwoord

Bij Portugal gaat de grafiek het eerst sterk stijgen, dus dat land heeft als eerste een griepgolf.

Opgave 6

Bekijk de grafieken van het verloop van het percentage grieppatiënten in Portugal, Nederland en België in de winter van 2008 - 2009.

a

Wat betekent "weekincidentie per 100.000" ?

b

In welke periode is er in Portugal sprake van een griepepidemie? Hoe zie je dat aan de grafiek?

c

Zijn de griepepidemieën is Nederland en België gelijktijdig? En zijn ze even hevig?

d

Waaruit blijkt dat de onderzoekers denken dat in België de griepepidemie nog niet voorbij is, maar in Nederland wel?

e

In Portugal lijkt na de Kerstvakantie van 2008 een tweede griepgolf te ontstaan. Kan die iets te maken hebben met de griepgolf in Nederland en België? Licht je antwoord toe.

verder | terug