Grafieken > Verloop van een grafiek
1234567Verloop van een grafiek

Uitleg

Tijd en temperatuur kun je meten, het zijn grootheden. De temperatuur hangt af van het tijdstip op de dag: bij een zeker tijdstip hoort een bepaalde temperatuur. De grafiek geeft het verband aan tussen de twee grootheden:

  • tijd staat op de horizontale as.

  • temperatuur hangt af van tijd en staat daarom op de verticale as.

Grootheden zijn altijd voorzien van eenheden.
tijd heeft in dit geval eenheid "uur" .
temperatuur heeft in dit geval eenheid "graden Celsius" .

Je kunt het verloop van de grafiek beschrijven met de woorden: stijgen, dalen en constant.

Deze grafiek laat zien: 's nachts daalt de temperatuur, maar vanaf het begin van de ochtend begint de temperatuur weer te stijgen. Dat gaat door tot tegen het eind van de middag, dan blijft de temperatuur even redelijk constant en vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur snel.

Opgave 1

Kijk naar de grafiek in de Uitleg .

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer?

b

Hoe kun je aan de grafiek zien wanneer de temperatuur stijgt?

c

In de uitleg wordt in de laatste zinnen het verband tussen de grootheden nader omschreven. Ga met de grafiek na dat die omschrijving juist is.

Opgave 2

Bekijk de grafiek van de lengtegroei van Joop van Straaten.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer?

b

Hoe zie je aan de grafiek dat de Joop steeds blijft groeien tot zijn 12e verjaardag?

c

Loopt de grafiek altijd even steil omhoog?

d

Zal de grafiek blijven stijgen?

Opgave 3

Deze grafiek laat zien hoeveel olie het Brent veld in de Noordzee in de jaren 1975 tot en met 2005 heeft opgeleverd. Inmiddels is de olieproductie er gestopt.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer?

b

Hoe zie je aan de grafiek dat de olie in dit olieveld langzamerhand "op" is geraakt?

c

Vlak voor 1990 daalde de productie van dit olieveld sterk. Wat gebeurt er in 1990?

verder | terug