Grafieken > Verloop van een grafiek
1234567Verloop van een grafiek

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek van de lengtegroei van Joop van Straaten.

a

Wat laat deze grafiek zien?

b

Waarom staat de lengte in cm op de verticale as?

c

Er wordt een assenstelsel gebruikt, maar niet zoals je dat bij plaatsbepalen zou gebruiken. Noem verschillen.

d

Wat betekent het dat de grafiek omhoog loopt?

e

Hoe zou je kunnen nagaan of hij uiteindelijk langer dan zijn zus zal worden?

verder | terug