Grafieken > Grafieken aflezen
1234567Grafieken aflezen

Voorbeeld 1

Je kunt uit deze grafiek aflezen wat de temperatuur om 7:00 uur was.

  • Zoek op de `x` -as 7:00 uur op.

  • Ga recht omhoog tot je bij de grafiek bent.

  • Trek vanaf het snijpunt van die lijn met de grafiek een lijn naar links.

  • Lees nu op de `y` -as de temperatuur af.

  • Je ziet dat het om 7:00 uur ongeveer `8`  °C was.

Opgave 5

Gebruik de grafiek uit Voorbeeld 1. Hij staat ook op het werkblad.

a

Teken een lijn evenwijdig aan de `x` -as bij 13:00 uur. Laat zien hoe je met behulp van deze lijn de temperatuur om 13:00 uur nauwkeurig kunt aflezen.

b

Wat is de temperatuur om 13:00 uur? Geef het antwoord in halve graden nauwkeurig als dat lukt.

c

Kun je het antwoord veel nauwkeuriger geven?

d

Lees zo ook de temperatuur af om 15:00 uur op - zo mogelijk - een halve graad nauwkeurig.

Opgave 6

In deze grafiek zie je hoeveel olie het Brentveld in de Noordzee in de jaren 1975 tot en met 2005 heeft opgeleverd.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer? En in welke eenheden worden deze grootheden uitgedrukt?

b

Hoe is het aantal vaten per dag waarschijnlijk uitgerekend? Hoe blijkt dat uit de grafiek?

c

Hoeveel vaten per dag werden er in 1982 geproduceerd? Hoe nauwkeurig kun je dit antwoord geven?

d

In welk jaar was de productie van dit olieveld het hoogst? Hoeveel vaten olie werden er in dat jaar geproduceerd?

e

Hoe zie je aan de grafiek dat de olie in dit olieveld langzaam opraakt?

f

Wat was de totale productie in 2005 nog? Geef je antwoord in miljoen vaten.

Opgave 7

De grafiek geeft het verloop weer van de zilverkoers, gemeten vanaf 1999. De is zilverkoers gestegen van gemiddeld $ 4,95 per troy ounce (in 1 kg gaan ongeveer `32` troy ounces) in 2000 naar gemiddeld $ 14,98 in 2008.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer? En in welke eenheden worden deze uitgedrukt?

b

Lees de gemiddelde zilverkoers in 2005 af.

c

Leg uit waarom je in deze grafiek niet de zilverkoers op 1 januari 2005 kunt aflezen.

d

In welke periode daalt de zilverkoers?

e

In welk jaar stijgt de zilverkoers het sterkst? Hoe hoog is die stijging?

verder | terug