Grafieken > Grafieken aflezen
1234567Grafieken aflezen

Uitleg

Bij het aflezen van een grafiek is het belangrijk goed te kijken naar de waarden op de assen. Soms begint een as namelijk niet bij `0` . In dat geval wordt een scheurlijn gebruikt (zie de grafiek).

In de grafiek zie je het totaal aantal woningen in een wijk van een grote stad uitgezet tegen de tijd in jaartallen. In deze wijk schommelde het aantal woningen sinds 1975 tussen de `7000` en `8500` . Er is een scheurlijn gebruikt om de `y` -as bij `7000` te kunnen laten beginnen.

Opgave 3

Bekijk in Uitleg 2 de grafiek over het aantal woningen in een wijk.

a

Welke grootheden staan er op de `x` -as en de `y` -as? En in welke eenheden worden deze uitgedrukt?

b

Hoeveel woningen had de wijk in 1980?

c

En hoeveel woningen had de wijk in 2000?

d

In welk jaar (welke jaren) had de wijk `8500` woningen?

Opgave 4

De grafiek geeft het verloop van de gemiddelde lengte van Nederlandse mannen en vrouwen van de laatste jaren weer.

a

Welke grootheden staan er op de assen? En in welke eenheden zijn deze uitgedrukt?

b

In welk jaar worden mannen voor het eerst gemiddeld langer dan 1,80 meter?

c

Wat kun je zeggen over de gemiddelde lengte van Nederlanders de laatste jaren? Is er verschil tussen mannen en vrouwen?

d

In welke jaren blijft het lengteverschil tussen mannen en vrouwen constant?

e

De verschillen in groei tussen mannen en vrouwen worden in deze grafiek overdreven weergegeven. Hoe komt dit?

verder | terug