Grafieken > Grafieken aflezen
1234567Grafieken aflezen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafieken van de lengte van Joop en zijn zus. Ze zijn steeds op hun verjaardag gemeten.

a

Kun je nauwkeurig aflezen hoe lang Joop op zijn 12e verjaardag leeftijd is?

b

Wie van beiden was op zijn of haar 3e verjaardag het langst?

c

Wie van beiden was op zijn of haar 7e verjaardag het langst?

d

Op welke verjaardag was Joop `130` cm lang?

e

In welk levensjaar werd Marleen langer dan `160` cm?

f

Hoe zie je aan de grafieken dat steeds op hun verjaardag de lengtes zijn gemeten?

verder | terug