Grafieken > Grafieken aflezen
1234567Grafieken aflezen

Theorie

Je ziet een grafiek met het temperatuurverloop op een bepaalde dag. In deze grafiek staat op de x-as de tijd in uren en op de y-as de temperatuur in °C. tijd en temperatuur zijn grootheden. Grootheden worden uitgedrukt in eenheden. In dit geval zijn de eenheden uren en graden Celsius.

Nu wil je waarden uit een grafiek aflezen. In de figuur zie je:

  • Als je op de x-as een waarde (als 12 uur) gegeven hebt, hoort daar op de y-as een waarde bij (ongeveer 16 °C).

  • Als je op de y-as een waarde (als 10 °C) gegeven hebt, hoort daar op de x-as een waarde bij (ongeveer 9 uur en ook ongeveer 9 uur).

Soms wordt in een grafiek een deel van een as weggelaten. Dan wordt soms een scheurlijntje gebruikt.

verder | terug