Grafieken > Grafieken tekenen
1234567Grafieken tekenen

Toepassen

Jarenlang is bijgehouden hoe lang mensen zijn op jonge leeftijd. Daar zijn al lang geleden groeikaarten van gemaakt. Er zijn groeikaarten voor jongens en voor meisjes afzonderlijk:

Onder andere de schoolarts volgt op de basisschool de groei van een kind.

Als je die groeikaarten bekijkt, zie je op het onderste gedeelte verschillende lijnen voor de groei van de lengte in de loop van de leeftijd.

De lijn waar P50 bij staat, laat zien hoe gemiddeld de groei van de lengte verloopt. Verder is er een P3-lijn, een P10-lijn, een P90-lijn en een P97-lijn. Deze getallen geven aan hoeveel procent van de jongens of meisjes voor wat betreft de lengte onder die lijn blijft.

Opgave 11

Hier zie je een tabel met de lengtes en de gewichten van Joop en Marleen van Straaten.

a

Gebruik de groeikaart voor jongens/mannen en teken de grafiek van de lengtegroei van Joop.

b

Bovenin de groeikaart komen de gewichten. Maar van welke grootheid is dat gewicht afhankelijk?

c

Zet ook een grafiek van Joop's gewicht op de groeikaart.

d

Hoe lang zal Joop uiteindelijk worden?

Opgave 12

Hier zie je een tabel met de lengtes en de gewichten van Joop en Marleen van Straaten.

a

Gebruik de groeikaart voor meisjes/vrouwen en teken de grafiek van de lengtegroei van Marleen.

b

Zet ook een grafiek van Marleen's gewicht op de groeikaart.

c

Hoe lang zal Marleen uiteindelijk worden?

c

Zal Marleen uiteindelijk de langste van hun beiden worden?

verder | terug