Grafieken > Grafieken tekenen
1234567Grafieken tekenen

Verwerken

Opgave 6

Je ziet een tabel met de hoogste waterstanden die vanaf 23 januari werden bereikt.

tijd (dagen na 23 januari) 1 2 3 4 5 6
waterstand (m) 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5
a

Maak bij de tabel een geschikte grafiek. Gebruik geen scheurlijnen.

Het waterschap heeft de waterhoogtes nauwkeuriger bijgehouden. Bekijk de tabel.

tijd (dagen na 23 januari) 1 2 3 4 5 6
waterstand (m) 4,50 4,46 4,55 4,56 4,59 4,53
b

Maak met deze gegevens een nauwkeuriger grafiek. Gebruik een scheurlijn op de verticale as.

Opgave 7

Deze tabel geeft de temperatuur op een winterdag weer.

tijd (uur) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
temperatuur (°C) `text(-)5` `text(-)6` `text(-)8` `text(-)9` `text(-)7` `text(-)4` `text(-)1` `2` `3` `2` `text(-)1` `text(-)4` `text(-)5`
a

Teken een bijpassende grafiek.

b

Gedurende hoeveel uur was de temperatuur die dag boven `0` °C?

Opgave 8

In de tabel zie je het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee in de loop van de tijd.

tijd (jaartal) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

aantal zeehonden

500 550 950 1050 1100 1500 1750 1500 1700 2100 2050
a

Zijn deze aantallen exact, denk je? Licht je antwoord toe.

b

Maak van de grijze zeehondenpopulatie in de Waddenzee in die jaren een grafiek.

c

Kun je het aantal zeehonden in 2011 gemakkelijk met deze grafiek voorspellen?

Opgave 9

Een vaas wordt onder een stromende kraan gezet. In de tabel zie je hoe de waterhoogte verandert.

tijd (seconde) 0 5 10 15 20 25 30 35 40
waterhoogte (cm) 0 8 15 21 26 30 33 35 36
a

Teken met de gegevens uit de tabel een bijpassende grafiek.

b

Welk van deze drie vazen past bij de grafiek die je hebt getekend? Licht je antwoord toe.

Opgave 10

Je ziet drie grafieken.

Op elk van deze grafieken is wat aan te merken, geef commentaar en beschrijf of teken hoe je grafiek I zou kunnen verbeteren.

verder | terug