Grafieken > Grafieken tekenen
1234567Grafieken tekenen

Voorbeeld 2

Het totaal aantal woningen in een wijk van een grote stad is afhankelijk van het jaartal. In een bepaalde wijk schommelt het aantal woningen sinds 1975 tussen de `7000` en de `8500` . Deze waarden liggen ver van `0` .

Let op! Bij jaartallen wordt geen scheurlijn gebruikt.

Opgave 4

Je ziet drie situaties met elk een tabel. Beslis bij elke tabel of je bij het tekenen van de grafiek een scheurlijn nodig hebt. Licht je antwoord toe.

a

De bezoekersaantallen van een pretpark per jaar.

tijd (jaartal) 2009 2010 2011 2012 2013
aantal bezoekers `590000` `605000` `701000` `690000` `708000`
b

Het aantal mensen op een strandje bij een meertje ten opzichte van de maximum temperatuur op een dag.

temperatuur (°C) 18 20 22 24 26 28 30 32
aantal mensen op het strandje 25 35 40 100 120 160 180 200
c

De grootte van de file tijdens de ochtendspits in de twaalf maanden van 2014.

tijd (maand) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
filegrootte (km) 330 300 330 300 260 210 95 90 200 320 340 360
Opgave 5

Petra heeft ontdekt dat een van haar cavia's jongen krijgt. Ze houdt het gewicht van het beestje wekelijks bij vanaf het moment dat ze de ontdekking deed.

tijd (week) 1 2 3 4 5 6 7 8
gewicht (g) 780 810 870 950 1040 1120 1200 750
a

Maak een geschikt assenstelsel. Denk om de grootheden bij de assen en wel of geen scheurlijntje.

b

Teken de punten die bij de tabel horen in het assenstelsel en maak een grafiek.

c

Wanneer zijn de jonge cavia’s geboren?

d

Hoe kun je dat aan de grafiek zien?

verder | terug