Grafieken > Grafieken tekenen
1234567Grafieken tekenen

Uitleg

Bij een tabel kun je een grafiek tekenen.

tijd (uur) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
temperatuur (°C) 6 4 3 5 7 11 15 20 24 19 16 12 7

De temperatuur hangt af van de tijd op de dag. Dus komt de temperatuur op de `y` -as en de tijd op de `x` -as.

  • Teken een assenstelsel. Zet bij de `x` -as tijd in uren en bij de `y` -as temperatuur in °C. Maak een geschikte indeling voor de assen.

  • Teken de punten uit de tabel in de grafiek: `(0, 6)` , `(2, 4)` , `(4, 3)` , enzovoort.

  • Verbind de punten door een vloeiende lijn of door lijnstukjes.

Door het verbinden van de punten maak je het aflezen van waarden tussen de punten mogelijk. En hier is dat logisch omdat er op tussenliggende tijdstippen ook temperaturen zijn.

Opgave 1

Bekijk de tabel met temperaturen van een bepaalde dag.

tijd (uur) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
temperatuur (°C) 7 5 4 6 8 12 17 22 26 23 18 13 9
a

Teken een assenstelsel. Zet de juiste grootheden op de assen (denk ook om de eenheden).

b

Teken de punten uit de tabel in het assenstelsel.

c

Je kunt de grafiek afmaken door de punten met lijnstukjes te verbinden. Waarom zou je dat doen?

d

Je kunt de grafiek ook afmaken door er een vloeiende kromme lijn door te trekken. Waarom is dat in dit geval beter dan werken met lijnstukjes?

e

Maak de grafiek af door de punten met een vloeiende lijn te verbinden.

f

Welke temperatuur hoort er bij het tijdstip 11:00 uur?

verder | terug