Grafieken > Som/verschilgrafiek
1234567Som/verschilgrafiek

Verwerken

Opgave 6

Op een eiland woont de complete bevolking in de twee dorpskernen Hoofddorp en Westkern. In deze grafieken zie je het aantal inwoners van elk van die dorpskernen.

a

Teken de grafiek van de totale bevolking op het eiland.

b

Teken de grafiek van het verschil van het aantal bewoners in de beide dorpen.

Opgave 7

Bekijk de tabel van het aantal verkeersongelukken binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente A.

tijd (jaartal) 2009 2010 2011 2012 2013
verkeersongelukken binnen de bebouwde kom 10 10 15 17 19
verkeersongelukken buiten de bebouwde kom 20 17 15 24

21

a

In welk jaar waren er binnen de bebouwde kom even veel ongelukken als daarbuiten?

b

Teken de grafieken van het aantal verkeersongelukken in gemeente A binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom in één assenstelsel.

c

Teken ook de bijbehorende somgrafiek en leg uit welke betekenis deze heeft.

d

In welk jaar was het totaal aantal verkeersongelukken het grootst?

Opgave 8

Martijn en Johan zijn fervente hardlopers. Ze doen beiden mee aan een loop over 9 km. Martijn blijkt sneller te lopen dan Johan. Om de kilometer is zijn tussentijd genoteerd. Ook is bijgehouden hoeveel hij op Johan voor ligt.

afstand (km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tijd (min) 0 5 10 15 22 27 30 35 40 45
voorsprong (min) 0 1 1 2 2 4 7 8 10 12
a

Teken in een assenstelsel de grafieken van de doorkomsttijden van Martijn en Johan.

b

Hoeveel kilometer ligt Martijn voor op Johan als hij finisht?

Opgave 9

Op een eiland in de Atlantische Oceaan is de volksgezondheid eind vorige eeuw sterk verbeterd. Deze grafieken van het aantal geboorten per jaar en de sterfte per jaar laten dat zien. Ga er verder van uit dat er geen mensen naar het eiland verhuisden of van het eiland vertrokken.

a

Hoe kun je aan deze grafieken zien dat de volksgezondheid is verbeterd?

b

Welke betekenis heeft de verschilgrafiek "geboorte - sterfte" ?

c

In 1990 telde dit eiland `20600` inwoners. Hoeveel waren dat er in 2000 ongeveer?

verder | terug