Grafieken > Som/verschilgrafiek
1234567Som/verschilgrafiek

Uitleg

Soms staan er meerdere grafieken in een assenstelsel. Dat kan alleen als de grafieken een verband tussen dezelfde grootheden laten zien. In dit assenstelsel staan grafieken van de huur- en koopwoningen in een wijk. Beide grafieken laten het verloop tussen de grootheden aantal woningen en jaartal zien.

De aantallen koop- en huurwoningen kun je jaarlijks bij elkaar optellen. Je kunt de twee grafieken ook bij elkaar optellen. Dan krijg je een "somgrafiek" .

Je kunt ook jaarlijks het verschil berekenen tussen het aantal huurwoningen en het aantal koopwoningen. Je kunt de twee grafieken dus ook van elkaar aftrekken. Dan krijg je een "verschilgrafiek" .

Bekijk de somgrafiek van de huur- en koopwoningen en de verschilgrafiek van de huur- en koopwoningen.

somgrafiek

verschilgrafiek

Opgave 1

Bekijk de grafieken in de Uitleg .

a

Welke betekenis heeft het om beide grafieken bij elkaar op te tellen?

b

Hoe maak je de grafiek van het totaal aantal woningen?

c

Wat krijg je als je beide grafieken van elkaar aftrekt? In welke volgorde zou je ze van elkaar aftrekken? En wat is het nut van de verschilgrafiek?

verder | terug