Grafieken > Maximum en minimum
1234567Maximum en minimum

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

De hoogste gemeten temperatuur is `42,1` °C.

b

Hij heeft zichzelf alleen om het uur gemeten. Er kunnen tussentijds wel hogere waarden zijn geweest.

c

Zie figuur.

d

Dat is het hoogste punt van de grafiek.

e

De laagste temperatuur is `36,8` °C, gemeten om 16:00 uur.

f

Dat is zo ongeveer weer de normale lichaamstemperatuur.

Opgave 1
a

Het maximum is `21`  °C.

b

Het minimum is `7`  °C.

Opgave 2
a

De maximale olieproductie vind je bij het hoogste punt van de grafiek. Vanaf dit punt trek je een horizontale lijn naar de `y` -as en je vindt dat de maximale olieproductie ongeveer `410000` vaten per dag was.

b

Je zoekt in de periode 1990 tot 1995 een plek in de grafiek waar het stijgen overgaat in dalen. Vanaf dat punt trek je een horizontale lijn naar de `y` -as en je vindt dat de maximale olieproductie ongeveer `230000` vaten per dag was. Ook trek je vanaf dat punt een verticale lijn naar de `x` -as en je vindt dat deze productie in 1993 was.

c

Je zoekt het laagste punt van de hele grafiek. Je vindt: `0` vaten per dag in 1975, waarschijnlijk het begin van het aanboren van dit olieveld.

d

Je zoekt in de periode 1980 tot 2000 het laagste punt van de grafiek. Vanaf dat punt trek je een horizontale lijn naar de `y` -as en je vindt dat de minimale olieproductie in die periode ongeveer `70000` vaten per dag was. Ook trek je vanaf dat punt een verticale lijn naar de `x` -as en je vindt dat deze productie in 2000 was.

Opgave 3
a

`21`  °C, `22`  °C en `25`  °C

b

`7`  °C om `5` uur; `6`  °C om `26` uur (dus twee uur de volgende dag) en `9,5`  °C om `52` uur (dus vier uur de derde dag).

Opgave 4
a

Ongeveer `6300` .

b

Dat was in 2009.

c

Ongeveer `4000` zeehonden in 2002.

d

In 2003.

e

In 2003 waren er ongeveer `2400` zeehonden.

Opgave 5
a

Maak eerst een tabel van aantal levendgeborenen `-` aantal overledenen in de jaren 1995 - 2012. Alle aantallen zijn duizendtallen.

jaartal 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
geboorteoverschot `56` `56` `58` `64` `66` `72` `68` `65` `61` `60` `54` `50` `48` `54` `52` `50` `46` `36`

Teken daarbij een grafiek.

b

De grafiek bij a daalt de laatste vijf jaar.

c

Ongeveer `72text(.)000` mensen.

Opgave 6

De extremen zijn: `22,5`  °C; `27`  °C; `22,5`  °C; `32,5`  °C; `27`  °C; `29`  °C; `23,5`  °C; `24,5`  °C en `20,5`  °C.

Opgave 7
a

In 2006 waren er `294000` schapen in Oost-Nederland.

b

In 2012 waren er ongeveer `226000` schapen in Oost-Nederland.

c

In 2003 was het minimale aantal schapen voor 2000-2005: `235000` schapen.

Opgave 8
a

Er zitten maxima op 0:00 uur, 7:00 uur, 10:00 uur, 16:00 uur en 22:00 uur.

b

Om 22:00 uur vindt het grootste aantal tweets op een dag plaats.

c

Ongeveer `252000` tweets.

d

Dit is waarschijnlijk voor de meeste twitteraars etenstijd of een rustmoment vlak na het eten. (Zou het een huiswerkmoment zijn?)

e

Om 5:00 uur.

f

Om 5:00 uur gaat het toch nog om `188000` tweets. Nu rijst wel de vraag waar het tijdstip op de wereld is gemeten, het is vermoedelijk een Amerikaanse tijdzone.

Opgave 9
a

Deze grafieken zijn met Excel gemaakt.

b

Het aantal uren daglicht, ofwel de daglengte.

c

Volgens de grafiek in juli. Dat kan gemiddeld ook wel kloppen, de langste dag valt immers elk jaar aan het eind van juni.

d

Trek een horizontale lijn bij 12 uur.

In de periode van januari tot en met maart en daarna weer vanaf half oktober tot en met december.

Opgave 10
a

De laatste gegevens zijn van week 14 in 2020.

b

In dit geval hoeveel er griepklachten voorkomen per week per `100text(.)000` mensen die naar de huisarts gaan.

c

Aan het eind van week 52 zijn dat er zo'n `22` , heel weinig dus.

d

Aan het eind van week 52 zijn dat er zo'n `80` , meer dan de drempelwaarde voor een milde epidemie.

e

Het is dan altijd kerstvakantie en veel mensen vieren die dagen vooral binnen in de eigen kring. Ze komen wellicht minder andere mensen tegen en worden daarom minder makkelijk besmet.

f

Ongeveer `168` per `100000` mensen die de huisarts bezochten. Dat is aan het eind van week 10.

g

Vooral de winterperiode kent elk jaar meer griepklachten dan de andere jaargetijden. Het maximum valt meestal in januari/februari.

h

Dat jaar was de coronapandemie in volle gang en moesten we ons aan allerlei maatregelen (afstand houden, mondkapjes dragen, enz.) houden die ook de verspreiding van het griepvirus belemmerden.

Opgave 11Coronapandemie grafiek NL
Coronapandemie grafiek NL
a

De grafiek blijft behoorlijk laag. Er zit alleen aan het begin een klein bultje.

b

De eerste coronagolf liep van ongeveer half september tot half november.
Het maximale aantal per dag is dan ongeveer `10text(.)000` per dag en dit werd rond 1 november 2020 bereikt.

c

Min of meer wel, het aantal besmettingen liep vanaf de piek begin november daadwerkelijk terug.

d

Ongeveer `12text(.)000` per dag begin januari 2021.

e

De grafiek is van 23 oktober 2021 en het lijkt er op dat het aantal dagelijkse besmettingen weer steeg.

Opgave 12

De minima zijn: `0` °C, `1` °C, en `3`  °C.

De maxima zijn: `8`  °C, `10`  °C en `11`  °C.

verder | terug