Grafieken > Maximum en minimum
1234567Maximum en minimum

Verwerken

Opgave 6

In juli 2013 was er een hittegolf in Nederland. In de grafiek zie je de maximum temperaturen in de Bilt van een aantal dagen in deze maand.

Welke extremen heeft deze grafiek?

Opgave 7

In de grafiek zie je het aantal schapen in Oost-Nederland in de periode van 2000-2013.

a

Hoeveel schapen waren er in deze periode maximaal in Oost-Nederland? En wanneer was dat?

b

Hoeveel schapen waren er minimaal in Oost-Nederland in deze periode? En wanneer was dat?

c

Hoeveel schapen waren er minimaal in de periode 2000-2005 in Oost-Nederland?

Opgave 8

Deze grafiek laat de verdeling van het aantal tweets op een dag zien.

a

Op welke tijdstippen zitten de maxima?

b

Op welk tijdstip vindt het grootste aantal tweets plaats?

c

Om hoeveel tweets gaat het?

d

Verklaar het minimum om 19:00 uur.

e

Op welk tijdstip vindt het kleinste aantal tweets plaats?

f

Om hoeveel tweets gaat het dan toch nog?

Opgave 9

De tabel geeft het tijdstip van zonsopkomst en zonsondergang weer op elke laatste dag van de maand.

a

Maak in een assenstelsel grafieken voor de zonsopkomst en de zonsondergang gedurende het jaar.

b

Welke betekenis heeft zonsondergang `-` zonsopkomst? Teken de bijpassende grafiek.

c

In welke maand is de daglengte maximaal volgens de grafiek?

d

Gedurende welke perioden van het jaar is het minder dan `12` uur licht?

verder | terug