Grafieken > Maximum en minimum
1234567Maximum en minimum

Voorbeeld 1

Bekijk de grafiek van het temperatuurverloop op drie achtereenvolgende dagen.

Er zijn nu meerdere maxima: elke dag heeft een maximum temperatuur.
Er zijn ook meerdere minima: elke dag heeft een minimum temperatuur.
Er zijn in totaal zes extremen.

Opgave 3

Bekijk de grafiek met het temperatuurverloop in drie dagen in Voorbeeld 1.

a

Noem de drie maximum dagtemperaturen van deze periode.

b

Bepaal ook de drie minimum temperaturen met de tijdstippen waarop die temperaturen voorkomen.

Opgave 4

Bekijk de grafiek van het verloop van het aantal zeehonden in de Waddenzee.

a

Hoeveel zeehonden waren er in deze periode maximaal in de Waddenzee?

b

In welk jaar was dat?

c

Hoeveel zeehonden waren er in de periode 2000 tot 2005 maximaal in de Waddenzee?

d

In welk jaar was het aantal zeehonden in de Waddenzee minimaal?

e

Hoeveel zeehonden waren er toen?

verder | terug