Grafieken > Maximum en minimum
1234567Maximum en minimum

Voorbeeld 2

Bekijk de grafiek over de bevolkingsontwikkeling van Nederland per jaar.

Het geboorteoverschot is het verschil tussen het aantal levendgeborenen en het aantal overledenen.

In welk jaar was het geboorteoverschot maximaal?

> antwoord

Je moet nu kijken naar de verschilgrafiek.

Maak die zelf.

Je vindt een maximum in het jaar 2000.

Opgave 5

Bekijk de grafieken in Voorbeeld 2.

a

Teken de grafiek van het geboorteoverschot in Nederland gedurende die periode.

b

Waaraan zie je dat het geboorteoverschot de laatste steeds kleiner wordt?

c

Hoeveel bedraagt het maximale geboorteoverschot in 2000 maximaal is voor de periode 1995-2012.

verder | terug