Grafieken > Maximum en minimum
1234567Maximum en minimum

Uitleg

Je ziet de grafiek van het temperatuurverloop op een dag. De grafiek beschrijft een verband tussen de temperatuur en de tijd op deze dag.

Die dag werd de maximum temperatuur om ongeveer 15:30 uur bereikt. De minimum temperatuur werd om ongeveer 4:00 uur 's ochtends bereikt. De bijbehorende temperaturen kun je aflezen uit de grafiek.

Als een grafiek overgaat van stijgen in dalen, dan ontstaat er een maximum, een grootste uitkomst. Als een grafiek overgaat van dalen in stijgen, dan ontstaat er een minimum, een laagste uitkomst. Maxima en minima noem je de extreme waarden of uiterste waarden.

Opgave 1

Bekijk de grafiek in de Uitleg .

a

Hoe groot is het maximum van deze grafiek?

b

En hoe groot is het minimum?

Opgave 2

De grafiek laat zien hoeveel olie het Brentveld in de Noordzee de afgelopen jaren heeft opgeleverd.

a

Hoe groot is de maximale olieproductie van het Brentveld?

b

Ook tussen 1990 en 1995 was sprake van een maximum. Wat is in die periode de maximale olieproductie? En in welk jaar wordt die productie gehaald?

c

Hoe groot is de minimale olieproductie over de gehele grafiek gerekend?

d

En hoe groot is de minimale productie in de periode 1980 tot en met 2000?

verder | terug