Grafieken > Periodieke grafieken
1234567Periodieke grafieken

Voorbeeld 1

Dit is een voorbeeld van een zuivere periodieke grafiek. Het gaat om hoogte (in meters boven de grond) afhankelijk van tijd (de ronddraaitijd in seconden) van een bakje in een draaiend reuzenrad. De periode is 60 seconden, dus in `1`  minuut ga je één keer helemaal rond. Je komt tot een maximale hoogte van wel 40 meter.

Opgave 3

Bekijk in Voorbeeld 1 de grafiek van de hoogte van een bakje in een reuzenrad. Je stapt in een bakje in dit reuzenrad op één meter boven de grond en laat de tijd vanaf dat moment lopen.

a

Hoe hoog zit je na `15` seconden?

b

Na hoeveel seconden zit je weer even hoog?

c

Hoe hoog zit je na één minuut?

d

Je komt maximaal op `40` meter hoogte boven de grond. Hoe groot is dus de straal van dit reuzenrad?

e

Hoeveel tijd zit je elke ronde boven de `30` meter?

f

Na twaalf rondjes moet je er weer uit. Hoeveel seconden zit je in dit rad?

Opgave 4

Neem aan dat je reuzenrad een straal van `19` meter heeft en dat het middelpunt `20` meter boven de grond zit. Het rad draait in `40`  seconden één keer rond.

In het Practicum vind je dit reuzenrad.

a

Bekijk het Practicum en beweeg het bakje. Ga na dat het in `40` s ronddraait.

b

Maak een assenstelsel met tijd in seconden op de horizontale as en hoogte in meters op de verticale as. Zorg dat er minstens twee periodes in beeld kunnen komen. Geef het beginpunt in je grafiek aan.

c

Bepaal hoe hoog je zit na `5` seconden, na `10` seconden, na `15` seconden, enzovoort. Maak een tabel.

d

Maak met behulp van je tabel de grafiek van de hoogte van het bakje in het reuzenrad.

e

Hoeveel seconden zit je elk rondje boven de `35` meter?

verder | terug