Grafieken > Periodieke grafieken
1234567Periodieke grafieken

Voorbeeld 2

Veel periodieke verschijnselen hebben met het menselijk lichaam te maken. Denk maar aan:

  • de longinhoud bij de ademhaling;

  • de bloeddruk in je aderen als gevolg van het kloppen van je hart.

Je ziet in één figuur een ademhalingsgrafiek (groen) en een hartslaggrafiek (rood). Op de horizontale as staat de tijd in seconden.
Op de verticale as staat voor de rode grafiek hs (spm), ofwel hartslag in slagen per minuut. Voor de groene grafiek staat er volume in liters.

Opgave 5

Bekijk de grafiek van de ademhaling in Voorbeeld 2.

a

Leg uit hoe je kunt zien dat hier waarschijnlijk de toename en de afname van het longvolume is gemeten.

b

Hoe groot is de hoeveelheid ingeademde lucht gemiddeld?

c

Welke delen van de grafiek hebben dan te maken met het inademen?

d

Hoelang duurt dit gemiddeld bij deze persoon?

e

Hoelang is de periode van een ademhaling?

f

Hoeveel ademhalingen per minuut doet deze persoon?

Opgave 6

Bekijk de grafiek van de hartslag in Voorbeeld 2.

a

Tussen welke waarden varieert het aantal hartslagen per minuut?

b

Kun je verklaren waarom de periode van de hartslaggrafiek en die van de ademhalingsgrafiek ongeveer gelijklopen?

verder | terug