Grafieken > Periodieke grafieken
1234567Periodieke grafieken

Practicum

Dit stelt een bakje in het reuzenrad bij Opgave 4 voor. De afmetingen staan in de figuur. `t` stelt de tijd in seconden voor. Met behulp van het schuifbalkje kun je het bakje draaien en de hoogte boven de grond aflezen.

Bekijk de applet.

verder | terug