Grafieken > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 12Tour de France
Tour de France

Bekijk de grafiek. Het is een hoogteprofiel van een etappe in een Tour de France.

a

Welke betekenis hebben de maxima van deze grafiek?

b

Hoeveel zijn er in totaal?

c

Hoe hoog is het grootste maximum tijdens deze etappe?

d

Na hoeveel kilometer wordt dit grootste maximum bereikt?

In de Tour de France worden de bergen in categorieën ingedeeld. Er zijn vijf categorieën: 4, 3, 2, 1 en de buitencategorie (in het Frans: hors catégorie). Die categorieën zijn in het kaartje aangegeven. Bijvoorbeeld: de Mont Ventoux is een berg in de buitencategorie.

e

Welke berg van de vierde categorie zit er in deze etappe?

f

Waaraan kun je zien dat de categorie niet alleen door de hoogte van de berg wordt bepaald?

g

Waarvan zou men de hoogte van een categorie nog meer laten afhangen?

Opgave 13Klimaatverandering in de vorige eeuw
Klimaatverandering in de vorige eeuw

In deze opgave kijk je naar de klimaatverandering in de 20e eeuw. In de grafiek zie je het verloop van de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt en wereldwijd van 1900 tot 2003. De rode lijn is het gemiddelde van tien jaar. De temperatuur wereldwijd is uitgedrukt in de afwijking ten opzichte van het gemiddelde over 1961-1990. Ook hier is de rode lijn het gemiddelde van tien jaar.

a

Waaraan zie je dat de wereldtemperatuur is uitgedrukt in de afwijking ten opzichte van het gemiddelde over 1961-1990?

b

Wat is het maximale en het minimale jaargemiddelde in De Bilt in deze periode?

c

Hoe is de rode lijn van de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt tot stand gekomen?

d

Hoe kun je het maximum van de rode grafiek van De Bilt in de periode 1940-1960 verklaren uit de jaargemiddelden?

e

Schat de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt in de periode 1961-1990. Warmt Nederland, op grond van deze grafieken, sneller op dan de wereld?

verder | terug