Grafieken > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Testen

Opgave 7

Manaus is een gemeente en de hoofdstad van de staat Amazonas in Brazilië. De stad telt ongeveer 2 miljoen inwoners. De klimaatgrafiek van Manaus wordt vergeleken met die van Nederland. De staven geven de hoeveelheid neerslag aan (links in de grafiek af te lezen) en de rode grafiek de temperatuur (rechts in de grafiek af te lezen).

a

Waaraan zie je dat in Manaus een tropisch klimaat heerst? Wat betekent dit voor de temperatuur in Manaus? Gebruik woorden als stijgen, dalen en/of constant.

b

En hoe verloopt de temperatuur in Nederland jaarlijks (grofweg)? Gebruik woorden als stijgen, dalen en/of constant.

Opgave 8

Met Google-Analytics kun je het gemiddeld aantal bezoeken aan een website per dag bijhouden. Je ziet hoe van een bepaalde site dit aantal bezoeken per uur in de loop van de dag verandert.

a

Op welk tijdstip is het aantal bezoeken per uur maximaal?

b

En op welk tijdstip is dit minimaal?

c

Beschrijf het verloop van het dagelijkse aantal bezoeken in woorden.

d

Gedurende hoeveel uur per dag heeft deze site meer dan `150` bezoeken per uur?

Opgave 9

Tussen de oppervlakte van een vierkant en de lengte van de zijden bestaat een verband.
Een vierkant met zijden van `1` cm heeft een oppervlakte van `1 xx 1 = 1` cm2.
Een vierkant met zijden van `2` cm heeft een oppervlakte van `2 xx 2 = 4` cm2.

a

Maak een tabel die het verband tussen de oppervlakte van een vierkant en de lengte van de bijbehorende zijden weergeeft. Neem voor de lengtes van de zijden de waarden `0, 1, 2, ..., 10` .

b

Teken de bijbehorende grafiek (denk om de bijschriften).

c

Hoe groot is de oppervlakte van een vierkant met een ribbe van `5,3` cm?
Geef het bijbehorende punt in je grafiek aan.

d

Hoe lang is de zijde van een vierkant met een oppervlakte van `60` cm2?
Geef het bijbehorende punt in je grafiek aan.

Opgave 10

In de tabel staat het aantal studenten in het beroepsonderwijs (inclusief het wetenschappelijk onderwijs).

a

Maak een grafiek van het totaal aantal studenten in het beroepsonderwijs gedurende de genoemde schooljaren.

b

Teken een grafiek van aantal mbo-studenten `-` aantal hbo-studenten.

c

In welk jaar was het verschil tussen het aantal mbo-studenten en het aantal hbo-studenten het grootst?

d

Hoe groot was dit verschil?

Opgave 11

Op de kermis staat een reuzenrad dat in `120` seconden één keer ronddraait. Je stapt in op `2` meter boven de grond. Als je op het hoogste punt zit, ben je `20`  meter boven de grond.

a

Werk met de applet en beweeg het bakje.

b

De hoogte boven de grond hangt af van de tijd na het instappen. Waarom is hier sprake van een periodiek verschijnsel?

c

Welke periode hoort erbij?

d

Teken een grafiek van je hoogte boven de grond als je twee minuten in dit reuzenrad zit. Verricht daartoe metingen in je zijaanzicht van het reuzenrad.

e

Hoe hoog zit je na `40` seconden?

verder | terug