Verbanden > Verbanden en variabelen
123456Verbanden en variabelen

Toepassen

Hier zie je een grafiek van de tarieven van de NS (Nederlandse Spoorwegen) voor 2022.
Er wordt een prijs gerekend voor het reizen van een bepaald aantal tariefeenheden. Zo'n tariefeenheid komt vaak (maar niet altijd) overeen met het aantal km, afgerond op een geheel getal. Dus een reis van `19,3` km betekend dat je `19` tariefeenheden reist en een reis van `19,5` km betekent dat je er `20` reist.

Met deze figuur kun je nu de prijzen schatten. Echt berekenen is nog lastig...

Opgave 10Kosten reis met NS (1)
Kosten reis met NS (1)

Bekijk het verhaal over de tarieven van de NS in Toepassen .

a

Tussen welke twee variabelen geeft de grafiek het verband weer? Noem ook de eenheden.

b

Hoeveel betaal je als je `19,6` km reist en het afgeronde aantal km overeen komt het aantal tariefeenheden?

c

Waarom loopt de grafiek de eerste `8` tariefeenheden horizontaal?

d

De grafiek loopt als een trap met treden omhoog. Waarom is dat?

Opgave 11Kosten reis met NS (2)
Kosten reis met NS (2)

Bekijk nog eens het verhaal over de tarieven van de NS in Toepassen .

Vanaf `8` tariefeenheden wordt de prijs per tariefeenheid ongeveer met een vast bedrag hoger.

a

Met welk bedrag ongeveer?

b

Hoe zou je iemand hiermee de kosten voor een treinreis van `56` km voorrekenen?

verder | terug