Verbanden > Verbanden en variabelen
123456Verbanden en variabelen

Verwerken

Opgave 6

Anneke gaat in de zomervakantie tomaten plukken. Hoeveel ze verdient, hangt af van het aantal kistjes dat ze met geplukte tomaten vult.

aantal kistjes 2 4 6 8 10
loon (euro) 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50
a

Tussen welke twee variabelen is er een verband? Welke eenheden worden er gebruikt?

b

Hoeveel verdient Anneke per kistje?

c

Hoe zou je het verband tussen het loon van Anneke en het aantal kistjes tomaten dat ze plukt, in woorden kunnen beschrijven?

d

Anneke vult op een dag vijf kistjes met de door haar geplukte tomaten.
Hoeveel verdient ze die dag?

e

En hoeveel verdient ze als ze twaalf kistjes met tomaten vult?

f

Bij dit verband zou je een grafiek kunnen tekenen. Is die grafiek stijgend of dalend? Is de grafiek een rechte lijn?

Opgave 7

Michiel houdt van lezen. Hij is begonnen in een boek van `120` bladzijden.

a

Hoeveel dagen leest hij in dit boek als hij `10` bladzijden per dag leest?

b

En hoeveel dagen als hij `12` bladzijden per dag leest?

c

Tussen welke twee variabelen bestaat er dus een verband?

d

Maak een tabel bij dit verband.

e

Teken een grafiek bij dit verband. Waarom is die grafiek geen rechte lijn?

Opgave 8

Bij een taxibedrijf hangt de prijs van een rit alleen af van het aantal kilometers dat een klant meerijdt.

ritlengte (km) 4 5 6 7 8 9 10
ritprijs (euro) 11 13 15 17 19 21 23
a

Hoeveel betaal je voor een rit van elf kilometer?

b

Teken een grafiek bij dit verband.

c

Hoe zou jij aan de klant uitleggen hoe de ritprijs berekend wordt?

d

Vanaf hoeveel kilometer betaal je meer dan € 30,00?

Opgave 9

Bij een bedrijf kun je pennen met je naam erop bestellen. Hoeveel zo'n pen kost, hangt af van het aantal pennen dat je bestelt.

aantal pennen 100 200 400 600 800
prijs per pen (euro) 1,00 0,80 0,60 0,50 0,45
a

Teken de grafiek bij het verband tussen de variabelen aantal pennen en prijs per pen.

b

Je bestelt honderd pennen. Hoeveel betaal je per pen? En hoeveel betaal je in totaal?

c

Maak nu zelf een tabel en een grafiek bij het verband tussen aantal pennen en totale kosten.

d

Het bedrijf beweert: "Hoe meer pennen u bestelt, hoe goedkoper u uit bent." Is deze uitspraak juist? Licht je antwoord toe.

e

Waarom is de grafiek van het verband tussen aantal pennen en totale kosten geen rechte lijn?

verder | terug