Verbanden > Verbanden en variabelen
123456Verbanden en variabelen

Voorbeeld 1

Voor Behzad's busvervoer betaalt hij € 0,17 per kilometer. Hij kijkt nog even niet naar het vaste bedrag van € 1,00 die hij nog extra moet betalen per rit. De reiskosten (euro) hangen nu alleen af van de afstand (km) die hij reist. Er is een verband tussen de variabelen reiskosten en afstand.

Vul deze tabel verder in en maak er een grafiek bij.

afstand (km) 0 1 2 3 4 5
reiskosten (euro) 0,00 0,17
> antwoord

Vermenigvuldig steeds de afstand met `0,17` .

Je krijgt:

afstand (min) 0 1 2 3 4 5
reiskosten (euro) 0,00 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85
Opgave 3

Neem de gegevens uit Voorbeeld 1.

a

Waarom zijn de tabel en de grafiek op deze manier niet erg zinvol als je Behzad's kosten in beeld wilt brengen?

b

Maak een tabel waarin je beter zicht krijgt op zijn reiskosten per rit.

c

Hoeveel ben je ongeveer per rit kwijt aan reiskosten als je `12` km met deze bus gaat?

verder | terug