Verbanden > Verbanden en variabelen
123456Verbanden en variabelen

Theorie

Soms is er een verband tussen twee grootheden.

De éne grootheid kan steeds andere waarden aannemen en van de andere kun je dan de waarde uitrekenen, het zijn variabelen. De grootheid waarvan je de waarde uitrekent is afhankelijk van de andere variabele.

Bij zo'n verband maak je vaak een tabel.
Bij die tabel past dan weer een grafiek.
Er kunnen daarbij verschillende schaalverdelingen op de twee assen worden gebruikt.

verder | terug