Verbanden > Formules opstellen
123456Formules opstellen

Verwerken

Opgave 7

Voor het gebruik van water in een woonhuis betaal je jaarlijks een vast bedrag (vastrecht) en een bedrag voor het aantal m3 (kubieke meter) water dat je hebt verbruikt (een m3 is 1000 liter). PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland hanteerde in 2014 de volgende tarieven:

  • vastrecht: € 50,70 per jaar

  • kosten per m3: € 1,31

a

Tussen welke twee variabelen is er een verband? Welke eenheden worden gebruikt?

b

Welke formule kun je opstellen bij dit verband voor het watergebruik per jaar?

Opgave 8

De oppervlakte van een rechthoek is `750` cm2.

a

Bereken de lengte van deze rechthoek als de breedte 15 cm is.

b

Hoe breed is de rechthoek als de lengte `150` cm is?

c

Geef een formule die het verband tussen lengte en breedte van deze rechthoek weergeeft.

Opgave 9

In een recreatiegebied zijn twee skeelerverhuurbedrijven actief. Ze hebben verschillende tarieven. Je betaalt bij beide bedrijven een vast bedrag voor onder andere een kaart van de omgeving. Daarbovenop betaal je een bedrag voor elk uur dat je de skeelers huurt.

  • Skeelerverhuurbedrijf A: de vaste kosten zijn € 3,00 en de prijs per uur is € 2,50.

  • Skeelerverhuurbedrijf B: de vaste kosten zijn € 1,50 en de prijs per uur is € 3,00.

a

Tussen welke twee variabelen is er een verband?

b

Maak voor beide skeelerverhuurbedrijven een formule voor de prijs afhankelijk van het aantal uur skeeleren.

Opgave 10

Evert spaart voor een computerspelletje. In de tabel zie je hoeveel geld hij gespaard heeft.

week 0 1 2 3 4 5 6 7 8
spaargeld (euro) 20 23 26 29 32 35 38 41 44
a

Er is een verband tussen het aantal weken dat Evert spaart, en de hoeveelheid geld die hij in zijn spaarpot heeft. Beschrijf dit verband in woorden.

b

Geef een formule voor het verband tussen het aantal weken dat Evert spaart, en zijn hoeveelheid spaargeld.

Opgave 11

In de krant staan twee advertenties voor de aankoop van parket:

a

Tussen welke variabelen is in de advertenties van SuperParket en Woonwinkel een verband?

b

Met welke formule kun je de prijs voor parket bij SuperParket uitrekenen?

c

Geef ook een passende formule voor het parket van Woonwinkel. Ga ervan uit dat je de advertentie inlevert.

verder | terug