Verbanden > Formules opstellen
123456Formules opstellen

Voorbeeld 1

Voor Behzad's busvervoer betaalt hij € 0,17 per kilometer plus een vast bedrag van € 1,00 die hij nog extra moet betalen per rit. De reiskosten (euro) hangen nu alleen af van de afstand (km) die hij reist. Er is een verband tussen de variabelen reiskosten en afstand.

Welke formule kun je opschrijven voor het verband tussen reiskosten en afstand?

> antwoord

Bedenk dat je eerst de afstand (aantal km) met `0,17` moet vermenigvuldigen.
Daarna moet je bij wat daar uitkomt nog het vaste bedrag van € 1,00 optellen.
Dan krijg je de reiskosten.

Formule: reiskosten `=` afstand `xx 0,17 + 1,00` .

Opgave 4

Bekijk in Voorbeeld 1 hoe Behzad zijn reiskosten berekent.

a

Probeer eerst zelf - zonder naar het voorbeeld te kijken - de formule op te schrijven.

b

Behzad maakt een busreis van € 24,5 km. Bereken met de formule hoeveel hij daarvoor moet betalen.

verder | terug