Verbanden > Formules opstellen
123456Formules opstellen

Voorbeeld 2

Een lange, dunne kaars wordt aangestoken. In de tabel zie je hoe hij korter wordt naarmate hij langer brandt. Ga er van uit, dat het opbranden zo doorgaat.

tijd (uur) 0 1 2 3
lengte (cm) 30 27 24 21

Er is een verband tussen de tijd in uren na het aansteken en de lengte in cm.

Hoeveel cm brandt deze kaars elk uur op?

Stel een formule op die het verband tussen lengte (in cm) afhankelijk van tijd (in uur) beschrijft.

> antwoord

Elk uur brandt er van deze kaars `3` cm op volgens de tabel.

De lengte van de kaars is aan het begin `30` cm.

Om de lengte na een bepaalde tijd te berekenen, vermenigvuldig je die tijd met `3` en dat trek je van de `30` af. Als formule schrijf je bijvoorbeeld op:

lengte `= 30 -` tijd `xx 3`

Opgave 5

Bekijk de tabel van het opbranden van de kaars in Voorbeeld 2.

a

Hoe lang is de kaars na `4` uur? En na `5` uur>

b

Probeer eerst zelf een goede formule te vinden.

c

Bereken met je formule de lengte van de kaars na `5` uur. Ga na, dat dit hetzelfde is als je bij a hebt gevonden.

Opgave 6

De oppervlakte van een rechthoek is `12` cm2.

a

Bereken de lengte van deze rechthoek als de breedte `3` cm is.

b

Hoe breed is de rechthoek als de lengte `6` cm is?

c

Geef een formule die het verband tussen lengte en breedte van deze rechthoek weergeeft.

verder | terug