Verbanden > Formules opstellen
123456Formules opstellen

Verkennen

Opgave V1

Neem aan dat je ook voor een busreis in jouw regio een vast tarief van € 1,00 betaalt plus € 0,17 per kilometer.

a

Hoe bereken je hiermee de reiskosten voor een busreis? Schrijf dit zo kort mogelijk op.

b

Bereken met je rekenmethode bij a hoeveel je betaalt als je in een busrit van `12` km maakt.

verder | terug