Verbanden > Formules opstellen
123456Formules opstellen

Inleiding

Behzad woont nogal ver van school, maar gelukkig vlakbij een bushalte. Hij gaat daarom af en toe met de bus, hij gebruikt zijn OV-chipkaart. Hij zoekt op dat je voor een ritje met de bus een vast tarief van € 1,00 betaalt plus een bedrag per kilometer. Dat laatste bedrag verschilt per busonderneming, maar is vaak zo'n € 0,17 per kilometer.
Hoe kan hij aan zijn klasgenoten die ook met de bus willen uitleggen hoe je de reiskosten zelf kunt berekenen?

Je leert in dit onderwerp:

  • een formule bij een verband opstellen.

Voorkennis:

  • het kunnen onderscheiden van de afhankelijke en de onafhankelijke variabele;

  • een verband in woorden kunnen beschrijven met de informatie uit een tabel of een grafiek;

  • een verband in woorden kunnen beschrijven.

verder | terug