Verbanden > Formules opstellen
123456Formules opstellen

Theorie

Soms is er een verband tussen twee grootheden.

Vaak kun je door een bepaalde berekening de éne variabele uitrekenen als je voor de andere een waarde kiest. Zo'n berekening kun je kort weergeven, zoals voor het opbranden van een cilindervormige kaars:
lengte `= 20 -` brandtijd `xx 2` .

Zo'n verkorte weergave van een berekening noem je een formule. In dit geval zijn de twee variabelen: brandtijd (in uur) en lengte (in cm).

verder | terug