Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Verwerken

Opgave 6

Een auto rijdt met één kWh (kiloWattuur) energie vijftien kilometer.

a

Welke formule hoort bij het verband tussen hoeveelheid energie en afstand in km?

b

Neem de tabel over en vul verder in.

hoeveelheid energie (kWh) 0 10 20 30 40 50
afstand (km) 0
c

Teken de grafiek bij dit verband.

d

Waarom is de grafiek een rechte lijn?

Opgave 7

Van een rechthoek is de oppervlakte `600` cm2. Voor het verband tussen lengte en breedte van deze rechthoek geldt: lengte `xx` breedte `=600` .

a

Maak een tabel bij deze formule. Neem voor breedte de waarden `10` , `20` , `30` , `40` , `50` , `60` en `100` .

b

Teken een grafiek bij deze formule.

c

Waarom is deze grafiek geen rechte lijn?

Opgave 8

Een restaurant heeft nieuwe borden nodig. Deze borden kun je bij twee bedrijven kopen. Bij beide bedrijven betaal je naast de prijs per bord ook een bedrag aan bezorgkosten.

  • bedrijf A: de bezorgkosten zijn € 1,95 en de prijs per bord is € 1,80.

  • bedrijf B: de bezorgkosten zijn € 7,50 en de prijs per bord is € 1,55.

a

Maak voor beide bedrijven een formule voor de totale kosten afhankelijk van het aantal borden.

b

Teken bij beide bedrijven de bijbehorende grafiek (maak hiervoor eerst een tabel).

c

Hebben beide grafieken een snijpunt? Wat betekent dit snijpunt?

Opgave 9

Een docent berekent het cijfer voor een toets met de punten die een leerling heeft gescoord. De docent gebruikt de formule: cijfer `=` aantal punten `//4 +1`

a

Welk cijfer krijg je als je `23` punten hebt gehaald?

b

Waarom kun je voor deze toets maximaal `36` punten halen?

c

Maak een tabel bij deze formule. Kies zelf geschikte waarden voor aantal punten.

d

Maak een grafiek bij deze tabel.

e

Waarom moet die grafiek eigenlijk uit losse punten bestaan? En uit hoeveel punten?

Opgave 10

Er zijn meerdere methodes om de verwachte lengte op volwassen leeftijd te berekenen. Een van deze methodes is de methode van Tanner die uitgaat van de lengte van de ouders. Je krijgt deze formules waarin alle lengtes in cm zijn:

  • lengte jongen `=` (lengte moeder `+` lengte vader `+13` ) `//2`

  • lengte meisje `=` (lengte moeder `+` lengte vader `-13` ) `//2`

a

De moeder van Achmed is `1,64` meter lang en zijn vader is `1,81`  meter lang. Hoe lang zal Achmed worden als hij volwassen is?

b

De moeder van Klasien is `1,76` meter lang en haar vader is `1,84`  meter lang. Hoe lang zal Klasien worden?

c

Hoeveel lengteverschil zal er zijn tussen een broer en zus?

verder | terug