Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Voorbeeld 1

Je brengt eens per week huis-aan-huisfolders rond. Je krijgt daarvoor een vast bedrag van € 6,00 per week (een fietsvergoeding). Bovendien krijg je € 0,05 per folder.

Maak hierbij een formule en een grafiek van weekloon afhankelijk van aantal folders.

> antwoord

Voor je weekloon geldt de formule:

weekloon `= 6,00 +` aantal folders `xx 0,05`

Breng je `100` folders rond, dan is je weekloon:

weekloon `= 6,00 +100 xx 0,05 =11,00` euro.

Breng je `200` folders rond, dan is je weekloon:

weekloon `= 6,00 +200 ×0,05 =16,00` euro.

Breng je `0` folders rond, dan is je weekloon:

weekloon `= 6,00 +0 ×0,05 =6,00` euro.

aantal folders 0 100 200 300
weekloon (euro) 6 11 16 21

Omdat weekloon afhangt van het aantal folders komt aantal folders op de horizontale as.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Bereken zelf met de formule het weekloon bij `300` folders.

b

Vul voor aantal folders de waarden `50` , `150` en `250` in en bereken het weekloon.

c

Ga na dat de uitkomsten bij b inderdaad punten op de grafiek opleveren.

verder | terug