Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Voorbeeld 2

Voor de lengte van een kaars die zojuist is aangestoken, geldt:

lengte `=30 -1,5 xx` brandtijd, waarbij de lengte in centimeters is en de brandtijd in uren.

Na hoeveel uur is de kaars opgebrand?

> antwoord

Bij het aansteken van de kaars: brandtijd is `0` . Dan is: lengte `=30 -1,5 xx 0 =30`  cm.

Eén uur na het aansteken geldt: brandtijd is `1` . Dan is: lengte `=30 -1,5 xx 1 =28,5`  cm.

Twee uur na het aansteken geldt: brandtijd is `2` . Dan is: lengte `=30 -1,5 xx 2 =27`  cm.

Zo kun je een tabel maken en daarmee ook een grafiek tekenen:

brandtijd (uur) 0 1 2 3 4 5
lengte (cm) 30 28,5 27 25,5 24 22,5

Na `20` uur is de kaars opgebrand.

Opgave 4

Gebruik de formule uit Voorbeeld 2.

a

Voor welke variabele voer je waarden in om een tabel te maken?

b

Maak de tabel verder af. Ga door tot de kaars op is.

c

Teken een grafiek bij deze formule. Welke variabele komt op de verticale as?

d

Na hoeveel uur is de kaars opgebrand? Licht je antwoord toe.

Opgave 5

Voor de oppervlakte van een vierkant geldt de volgende formule:
oppervlakte vierkant `=` lengte zijde `xx` lengte zijde

a

Vul voor zijde de waarden `0` , `1` , `2` , `3` , `4` , ..., `10` in en maak een tabel bij deze formule.

b

Teken de bijbehorende grafiek.

c

Waarom is de grafiek geen rechte lijn?

d

Hoe groot is de oppervlakte van een vierkant met zijden van `6,3` eenheden?
Geef het bijbehorende punt in de grafiek aan.

verder | terug