Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Uitleg

Een elektrische auto rijdt met `20` kWh (kiloWattuur) een afstand van `100`  kilometer.
Dus zal hij gemiddeld elke km ongeveer `0,20` kWh verbruiken.

Als je `30` kWh hebt opgeladen, kun je de hoeveelheid energie die de auto nog heeft berekenen met de formule: hoeveelheid energie `=30 - 0,20xx` afstand.

Je kunt bij deze formule ook een grafiek tekenen. Daarvoor maak je eerst een tabel.

afstand (km) 0 10 20 30 40 50
hoeveelheid energie (kWh) 30 28 26 24 22 20

Bij de tabel teken je een passende grafiek.
De afstand komt op de horizontale as, de uitkomsten op de verticale as.

Opgave 1

Lees en bekijk de Uitleg .

a

Hoe kom je met de formule aan het getal `24` in de gegeven tabel?

b

Ga zelf na of de tabel klopt en of de bijbehorende grafiek juist is.

c

Neem afstand `=35` in. Ga na dat bij de uitkomst een punt op de grafiek hoort.

Opgave 2

Gebruik de grafiek en de formule uit de Uitleg .

a

Bepaal met behulp van de grafiek de hoeveelheid energie die deze auto nog heeft als hij `21` km heeft gereden.

b

Bereken deze hoeveelheid nauwkeurig met behulp van de formule.

c

Waarom is in dit geval aflezen uit de grafiek zinvoller dan nauwkeurig berekenen met de formule?

d

Hoe ver kan deze auto ongeveer rijden op een energiehoeveelheid van `30` kWh?

verder | terug