Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Verkennen

Opgave V1

In een elektrische bus zit een grote accu de energie zit opgeslagen. De hoeveelheid energie druk je uit in kWh (kiloWattuur). In zo'n accu kan wel `170` kWh energie zitten. En de bus verbruikt ongeveer `2` kWh per gereden km.

De energievoorraad (in kWh) van zo'n bus hangt dus af van de gereden afstand (in km).

a

Hoe groot is de energievoorraad als afstand `= 0` ?

De energievoorraad wordt tijdens het rijden minder, daarom geldt:

energievoorraad `= 170 -` afstand `xx 2`

b

Bereken de energievoorraad na `30` km rijden.

c

Hoe maak je een grafiek bij deze formule?

verder | terug