Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Testen

Opgave 12

Een elektrische auto rijdt met `2` kWh energie `10` kilometer. Een automobilist laadt `36` kWh energie.

a

Als de automobilist `50` kilometer heeft gereden, hoeveel kWh energie zit er dan nog in zijn accu?

b

Welke formule hoort bij het verband tussen de variabelen hoeveelheid energie en aantal gereden kilometer?

c

Teken een grafiek bij deze formule.

d

Waarom is de grafiek een rechte lijn?

Opgave 13

Een school heeft een kopieerapparaat aangeschaft voor € 1250,00. Daarnaast zijn de kosten voor papier, inkt en elektriciteit € 0,06 per kopie. De leerlingen moeten deze kosten betalen.

a

Welke formule beschrijft het verband tussen de variabelen kosten en aantal kopieën?

b

Teken een grafiek bij dit verband.

c

De school verwacht dat leerlingen `6500` kopieën zullen gaan maken in het komende jaar. Hoeveel moeten de leerlingen dat jaar betalen per kopie?

verder | terug