Verbanden > Formules en grafieken
123456Formules en grafieken

Theorie

In de formule
lengte `= 20 -` brandtijd `xx 2`
is lengte afhankelijk van brandtijd.
Je kunt met deze formule de lengte (uitkomst) uitrekenen, voor verschillende waarden van de brandtijd.
Als je voor opeenvolgende waarden van de brandtijd getallen in de formule invult, kun je een tabel maken. En daarbij past dan weer een grafiek met de brandtijd op de horizontale as.

verder | terug