Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Toepassen

Hier zie je een grafiek van de tarieven van de NS (Nederlandse Spoorwegen) voor 2022.
Er wordt een prijs gerekend voor het reizen van een bepaald aantal tariefeenheden. Zo'n tariefeenheid komt vaak (maar niet altijd) overeen met het aantal km, afgerond op een geheel getal. Dus een reis van `19,3` km betekent dat je `19` tariefeenheden reist en een reis van `19,5` km betekent dat je er `20` reist. Ga er vanuit dat het aantal tariefeenheden hetzelfde is als het afgeronde aantal km van de treinreis.

Behzad ziet dat een kaartje voor een rit van `104` km hem € 19,50 kost en hij weet ook dat je op korte afstanden altijd € 2,50 voor een treinkaartje betaalt. Hiermee berekent hij dat reizen met de trein ongeveer € 0,163 per km kost plus een vast bedrag van € 2,50.

Welke formule gebruikt Behzad?
En hoe zit het met reizen boven de `120` km, klopt zijn formule dan nog?

Opgave 11Nieuwe formule met de grafiek vergelijken
Nieuwe formule met de grafiek vergelijken

Neem het verhaal in Toepassen even goed door. Gebuik de grafiek op het werkblad.

a

Schrijf de formule die Behzad heeft bedacht zo kort mogelijk op.

Je hebt al eerder gezien dat Behzad's formule alleen ongeveer klopt als je niet meer dan `120` km reist met de trein. Als je verder reist moet je een andere formule gebruiken. Vanaf `120` km klopt deze formule beter:

`R = a xx 0,08 + 12,00`

Hierin is:

  • `R` de reiskosten in euro

  • `a` de afstand in km (of tariefeenheden)

b

Maak op je werkblad een tabel bij deze formule.

c

Teken de grafiek bij deze formule in hetzelfde assenstelsel als de grafiek van de NS.

d

Voor welke reisafstanden klopt deze nieuwe formule ongeveer?

verder | terug