Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Verwerken

Opgave 7

Schrijf de volgende formules zo kort mogelijk.

a

ritprijs `=4,50 + 1,25 *` aantal klantkilometers

b

lengte `xx` breedte `=800`

c

lengte jongen `= (` lengte moeder `+` lengte vader ` +13)//2`

d

afstand `=` gemiddelde snelheid `xx` tijd

Opgave 8

Een docent berekent het cijfer `c` voor een toets vanuit de punten `p` die een leerling heeft gescoord. De docent gebruikt deze formule: `c=p/60*9 +1` .

a

Wat is je cijfer als je veertig punten hebt?

b

Waarom kun je voor deze toets maximaal zestig punten halen?

c

Maak een grafiek bij deze formule.

d

Lees in de grafiek af vanaf hoeveel punten je een `5,5` of hoger krijgt. Reken dat na met de formule.

Opgave 9

Voor het maken van een fotoboek met eigen digitale foto's betaal je € 5,95. Voor elke foto die je er in wilt zetten betaal je € 0,15 bij. Als `x` het aantal foto's is, wat zijn dan de kosten `k` ?

a

Maak een bijpassende formule.

b

Neem `x = 15` en bereken `k` .

c

Hoe ziet de grafiek bij deze formule er uit?

Opgave 10

Bekijk de volgende situaties waarbij een formule is gegeven. Niet alle formules zijn goed. Geef aan of de formule goed of fout is. Als de formule fout is, verbeter deze dan.

a

Leo is drie jaar ouder dan zijn broer Zack. Er is een verband tussen hun leeftijden.

De formule is: `L = 3*Z` , waarbij `L` de leeftijd van Leo in jaren is en `Z` de leeftijd van Zack in jaren.

b

Een machine produceert tweehonderd fotolijstjes per uur. Je kunt het totale aantal fotolijstjes dat de machine produceert, met een formule berekenen.

De formule is: `A = 200*t` ; hierbij is `A` het aantal fotolijstjes dat de machine geproduceerd heeft en `t` de tijd in uren.

c

Aan een meer kun je waterfietsen huren. Daarvoor betaal je € 2,50 administratiekosten en € 5,00 huur per uur. Er is een verband tussen de totale kosten en het aantal uur dat je de waterfietsen huurt.

De formule is: `t = 2,50 + 5,00*k` , waarbij `t` de tijd in uren is waarin je een waterfiets huurt en `k` de totale kosten die je betaalt in euro's.

verder | terug