Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Voorbeeld 2

De formule voor de oppervlakte van een rechthoek is:
oppervlakte `=` lengte `*` breedte

Deze formule kun je korter schrijven door voor de variabelen een letter te nemen.

Bijvoorbeeld: `A =l *b`

Hierin is

  • `A` de oppervlakte

  • `l` de lengte

  • `b` de breedte

`l` en `b` noeten wel dezelfde lengte-eenheid hebben (bijvoorbeeld cm) en `A` krijgt dan in de bijbehorende oppervlakte-eenheid zijn (dus hier cm²).

Opgave 5

Werk met de gegevens uit Voorbeeld 2.

a

Hoe groot is `A` als `l=5` en `b=3` ?

b

Hoe zou je deze vraag in normaal Nederlands stellen?

Opgave 6

De inhoud van een balk kun je berekenen door de lengte, breedte en hoogte te vermenigvuldigen.

a

Geef een zo kort mogelijke formule om de inhoud van een balk te berekenen.

b

Gebruik de formule om de inhoud van een balk met lengte `5` , breedte `4` en hoogte `2` te berekenen.

c

Moet je nog wat afspreken over de gebruikte eenheden voor `I` , `l` , `b` en `h` ?

verder | terug