Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Uitleg

Voor het vervoer per bus kun je de formule reiskosten `= 1,00 + 0,17 xx` afstand gebruiken.

In plaats van het woord reiskosten kun je alleen de letter `R` gebruiken en in plaats van afstand de letter `a` .

De formule wordt dan `R = 1,00 + 0,17 xx a` .

Hierin is:

  • `R` de reiskosten in euro

  • `a` de gereisde afstand in km

Dat moet wel onthouden je bij zo'n kortere formule met alleen letters voor de variabelen.

Bovendien lijkt het teken `xx` voor vermenigvuldigen op de letter x. Daarom gebruik je in formules meestal een vermenigvuldigingspunt `*` in plaats van het kruisje.

De formule wordt dan: `R = 1,00 + 0,17 * a` .

Wil je de reiskosten weten als je `20` km met de bus reist, dan moet je voor `a` de waarde `20` in de formule invullen: `R = 1,00 + 0,17 * 20 = 4,40` euro.

Opgave 1

Werk met de gegevens uit de Uitleg .

a

Hoe groot is `R` als `a = 25` ?

b

Hoe verwoord je "Hoe groot is `R` als `a = 25` " in gewoon Nederlands?

Opgave 2

Op de iPhone is deze thermometer als app beschikbaar. De temperatuur staat er niet alleen in graden Celsius, maar ook in graden Fahrenheit. Dat komt omdat in veel Engelstalige landen met graden Fahrenheit wordt gewerkt.
Voor het omrekenen van graden Celsius naar graden Fahrenheit bestaat de formule:
graden Fahrenheit `=9/5*` graden Celsius `+32`

a

Schrijf deze formule zo kort mogelijk. Gebruik de letters `F` en `C` voor het aantal graden Fahrenheit en Celsius.

b

Bereken `F` als `C` is `20` .

c

Hoe verwoord je "Bereken `F` als `C=20` " in gewoon Nederlands?

d

Wat is het grote voordeel van het gebruik van formules?

verder | terug