Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Verkennen

Opgave V1

Voor het vervoer per bus kun je de formule reiskosten `= 1,00 + 0,17 xx` afstand gebruiken (als je de OV-chipkaart gebruikt en geen speciale abonnementen hebt). Hierin zijn de reiskosten in euro en is de afstand in km. Dat moet je onthouden bij deze formule.

Maar je kunt ook gewoon afspreken dat reiskosten `= R` en afstand `=a` .

a

Hoe kun je met deze afspraken de formule kort opschrijven?

b

Wat moet je allemaal onthouden als je zo'n korte formule wilt gebruiken?

verder | terug