Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Inleiding

Behzad heeft formules ontdekt, zoals reiskosten `= 1,00 + 0,17 xx` afstand.
Hij kan er mee rekenen, tabellen en grafieken bij maken.
Maar waarom van die lange woorden?
Als je nu gewoon onthoudt dat reiskosten `= R` en afstand `=a` , dan kan alles toch veel korter?

Je leert in dit onderwerp:

  • een woordformule omzetten in een letterformule, dus formules verkort noteren;

  • de vermenigvuldigingspunt gebruiken in daarvoor geschikte situaties.

Voorkennis:

  • het werken met woordformules.

verder | terug