Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Testen

Opgave 12

Schrijf de volgende formules zo kort mogelijk. Geef ook aan waar de letters in de formule voor staan en noem de eenheden.

a

maximale hartslag `= 208 -0,7 *` leeftijd

b

prijs `=4,00 *` aantal uur parkeren

c

massa `=` dichtheid `*` volume

Opgave 13

In Duitsland kent het schoolsysteem de cijfers `1` tot en met `6` bij beoordelingen. In tegenstelling tot in Nederland is `1` daar het hoogste cijfer. Van `4` tot en met `1` heb je een voldoende. Als je een `5` of een `6` scoort, heb je een onvoldoende. Een docent in Duitsland berekent het cijfer `c` van een toets voor een leerling die `p` punten heeft gescoord met de volgende formule:

`c =6 - p/70 *5`

a

Welk cijfer krijgt een Duitse leerling die `42` punten heeft gescoord?

b

Waarom kun je voor deze toets maximaal `70` punten scoren?

c

Maak een grafiek bij deze formule.

d

Lees in de grafiek af vanaf hoeveel punten je een voldoende krijgt. Reken het na met de formule.

verder | terug